fbpx

Fødselsforberedelse i Aalborg

#itryggejordemoderhænder

Fødselsforberedelse i Aalborg

Enhver stor begivenhed kræver forberedelse. Eller rettere sagt igennem forberedelse øges forståelsen og paratheden, og muligheden for succes. At forberede sig til fødslen er ikke anderledes. 

Lad os sammen gøre din graviditet ekstra god, så du med tryghed og tillid kan se frem til fødslen. Det bliver den største oplevelse i dit liv.

Fødselsforberedelse er vigtig uanset tidligere erfaringer

Min fødselsforberedelse giver jer alt den information og de teknikker, der skal til for at din graviditet, fødsel og tiden efter fødslen, bliver som du/I ønsker.

Jeg afholder Fødselsforberedelse for Par i Aalborg, Midt- og Nordjylland.

I kan vælge mellem tre forskellige fødselsforberedelses muligheder: et samlet 4 timers kursus, et forløb over 4 moduler og et 2 timers online fødselsBooster.

 

Fødselsforberedelse
Fødselsforberedelse med SimpelFødsel v. Charlotte Irgens

4 timers Fødselsforberedelse

Velkommen til 4-timers højt fokus og grundig fødselsforberedelseskursus – dit skridt mod en tryggere og mere opmærksom fødselsoplevelse. Dette kursus er designet til at udstyre både jer, som kommende forældre, med den nødvendige viden og færdigheder til at tackle fødslen med tillid og ro.

I vil blive guidet gennem en række præcise øvelser og informations, der hjælper med at afspænde både mentalt og fysisk. Vi vil fokusere på at forstå og værdsætte den uvurderlige rolle, som partner spiller i fødselsprocessen.

Vores 4-timers kursus er effektivt og praktisk, uden unødig fyld eller tidsforbrug. Du vil forlade kurset med værdifuld viden om fødselsprocessen, smertelindringsteknikker og hvordan du bedst kan støtte den fødende under fødslen.

Gør jer klar til at føle jer forberedt, stærk og sikker i mødet med fødslen. Tilmeld jer vores 4-timers fødselsforberedelseskursus i dag, og investér i en bedre fødselsoplevelse for dig og din partner.

 

I får fødslens forløb forklaret, vist med forståelig rekvisitter, der højner jeres visuelle forståelses af fødslen, som gør det nemmere for jer at udfører de konkrete øvelserne. I lærer, hvordan I sammen kan mestre den kommende fødsel.

 

I kurset der er særligt fokus på, hvor meget partneren kan gøre for at hjælpe den fødende og være med til at jeres fødselsoplevelse bliver et smukt livslangt minde. 

Søger I at være et stærkt kærligt ‘team’, der sammen hjælpes om fødslens? Ønsker I at have fokus på at indrage partneren? Ønsker I at få gode, virkfulde og konkrete øvelser, som højner trygheden i fødslen?

Er dette kursus for jer…Dette er et kursus ALLE har været glade for – fordi det præciserer det helt konkrete i fødslen I kan gøre. I bliver undervist i alle de bedste teknikker og I får øvelserne i hænder, så I er helt trygge. Glæd jer til at kommer med ind i det stærke, magiske og tillidsfulde ‘fødselsværksted’.

Partneres uudnyttede potentiale under en fødsel kan beskrives som en kraftfuld ressource, der ofte overses. Parterne kan spille en afgørende rolle ved at være en stabil og støttende tilstedeværelse for den fødende. De kan tilbyde følelsesmæssig opbakning, fysisk støtte, og de kan fungere som advokater for de ønsker og behov, den fødende måtte have. Dette potentiale bliver ofte undervurderet, men det kan være afgørende for en positiv fødselsoplevelse. Når partnere erkender og udnytter deres rolle fuldt ud, kan de være en uvurderlig styrke under fødslen, der fremmer komfort, sikkerhed og tillid hos den fødende kvinde.

Jeg underviser med letforståelige rekvisitter, som visuelt giver forståelse for baby’s vej til verden.

Vi arbejder med rebozo/tørklæde og konkrete Spinning Babies® øvelser og teknikker for aflastning i graviditeten og fødslen.

Jeres 4 timer bliver essentiel forberedelse til dén største begivenhed i livet – at føde jeres baby.

Fødselsforberedelse i Aalborg afholdes hos mig på Vesterhedenvej 66, 9230 Svenstrup.

Jeg serverer snacks, kaffe, te og frugt.

Hvis en anden dag passer jer bedre, så skriv endelig – glæder mig til at dele nogle gode timer sammen.

Pris for dig og din partner

2395,-

 

Sygeforsikring “danmark” giver 300 kr. tilskud til fødselsforberedelse.

TEST_logo_danmark

Den Klassiske Undervisning

Det Gamle Paradigme // Fødslens Faser = Den liniær Fødsel (A-Z Fødselsforløb)
 • Den latente fase
 • Udvidelsesfasen
 • Overgangsfasen
 • Pressefasen
 • Moderkagens fødsel

Undervisningens Talte Sprog

 • Fødselssmerter
 • Ve-smerter
 • Smerte skala “hvor ondt har du..”
 • Smertepåvirket/Smertehåndtering – “når det gør ondt“
 • Coppingstrategier,
 • Kontroltab
 • Smertelindring
 • Indgrebsindikation
 • Retningslinjer
 • Procedurer

Den Levende Bevægende FødselsCirkel

Undervisningens Talte Sprog og Fokus

Det Nye Paradigme // Fødslens Energi

 • Skab bevægelse, Stillinger  – Spinning Babies®
 • Partnerens Uudnyttede Rolle/Mod/Ansvar/Kraft
 • Kvindens kraft/Nyt mod/Nyt ansvar/Ny rolle
 • Empower fællesskabet
 • Højne bevidstheden
 • Tage kontrol og Slippe kontrollen
 • Affirmation (smukke bekræftende Ord: “jeg er i kontakt – jeg lytter – jeg følger”  “jeg samsmelter”)

Book fødselsforberedelse
4 timers

I får den praktiske forståelse for, hvor meget partneren kan gøre for jeres oplevelse af en ukomplicerede fødsel.

En masse konkrete øvelser, der gør at I er mere sammen om fødslen.

Essentiel forberedelse til dén største begivenhed i livet – at føde jeres baby.

Jeg serverer kaffe, te og frugt.

Prisen er for dig og din partner.

Eksklusivt og lærerig fødselsforberedelse

Glæd jer til 4 timers fantastisk Fødselsforberedelse.

Der er 100% fokus på teknikker, der hjælper til den ukompliceret graviditet og fødsel. Undervisningen forbereder dig og din partner til at være fælles om fødslen. Jeg har specialiseret mig i at lave fødselsforberedelse, hvor der er SÆRLIG fokus på inddragelse af partneren og hvordan det skaber en forskel i din graviditet og fødsel.

Den største støtte  din partner kan give, er at hjælpe dig, som bærer baby. I fødselsforberedelsen mærker du på egen krop, hvordan din partner lærer at smertelindre og aflaste. Dette giver fornyet energi til dig, som er på “arbejde” i egen krop.

Når du skaber gode betingelser i din indre krop, så du kan varetage din graviditet på en sund og nærende måde.

Vi gennemgår hvordan I som par er stærkest sammen – både fysisk og mental. Den nye fødselsviden, som I erhverver, er konkrete teknikker, som aflaster ømt eller smertefuldt graviditetsvæv.

Din partner er en stor medspiller.

Det er en kæmpe gave og enormt givtigt at have graviditetsøvelser og teknikker med sig gennem graviditeten og ind i fødslen, da det forbereder kroppens væv i form af fleksibilitet og mentalt styrke. Det er meningsfuldt, når man kan gøre noget konkret i stedet for at vente og se an.

I kommer til at kende til fantastiske metoder, som giver jer en sund følelse af, at være i kontrol og have overblik og styrke. Styrken er at I sammen har trænet øvelser, som kan støtte den gode graviditeten og fødsel.

Det giver en enorm forskel af kende til fødslens proces og hvilken teknikker I kan bruge, så I hele tiden har hinanden, da I sammen er vigtige faktorer for fødselsmekanismen og den gode oplevelse I jer hver især. 

Jeg vidensdeler om kroppens fødeproces, om kvindens ypperste og vigtigste rolle og fokus, om hvad I kan gøre for at højne en simpel, enkel og god fødselsvej. Fødselsforberedelse starter fra kvinden bliver gravid og partneren højner kroppens mekanismer ved at kende og vide hvad der kan gøres og støttes med. Fødselsforberedelse ved mig er at øge sit bevidsthedsniveau, som automatisk giver et højnende opmærksomhedsfelt. 

En masse relevant viden mentalt og fysisk åbner for hvilke valg man træffer. Og det gør og giver en forskel for fødslen.

Jeg giver undervisningen i levende, smilende, let, sjov, konkret, alvor, bedste Energi. Alle som har været igennem forløbet er gået med høj indsigt, en konkret værktøjskasse så de har en større følelse af ansvar og kontrol. 

At have kontrol, gør at du kan slippe kontrollen til fødslen og lade kroppen ARBEJDE både fysisk og mentalt. 

… konkrete Spinning Babies® øvelser, som hjælper og forbereder kroppen til fødslen.  Det gør en verden til forskel, når I sammen kan lave øvelserne gennem graviditeten og kender til de fysiologiske årsager om hvorfor det gavner.

Fx er en af øvelserne at partneren “løfter” babymaven med et Rebozo/tørklæde. Herigennem opleves det for den gravide at være “gravid-fri” et øjeblik, da vægten holdes af partneren. Den fysiologiske reaktion, i din gravide krop, er at lændehvirvlerne afspændes og det er helt ubeskriveligt fantastisk.

At kunne handle hurtigt og konkret på en uventet og pludselig graviditetsømhed/-smerte er det største man kan give sig selv og hinanden.

I får en blanding af graviditets-/fødselsøvelser og teori, som giver jer en forståelse af, hvad det er, der rent faktisk sker i graviditeten og under fødslen.

Fødselsforberedelse er lige som meget at bliver mentalt og bevidsthedsmæssigt klar over, hvordan I navigerer hver for sig og sammen, for i dét rum udvides og højnes fødselsmekanismen ind i den gode fødselsoplevelse.

Fødselsforberedelse med simpel fødsel v. Charlotte Irgens

Book fødselsforberedelse for hold her

I får den praktiske forståelse for, hvor meget partneren kan gøre for jeres oplevelse af en ukomplicerede fødsel.

En masse konkrete øvelser, der gør at I er mere sammen om fødslen.

Essentiel forberedelse til dén største begivenhed i livet – at føde jeres baby.

Jeg serverer kaffe, te og frugt.

Prisen er for dig og din partner.

HOLD - Søndag den 11. februar
klokken 13.00-17.00

Man behøver ikke have det dårligt - for at få det godt.
Hos mig er tilgangen lys og rummelig, fysisk som mentalt.

Jordemoder Charlotte Irgens